Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Klinische opname

Klinische opname

We hebben een klinische behandeling voor gemengde groepen en één voor vrouwen.

U kunt deelnemen aan een deeltijdbehandeling of een voltijdsbehandeling. Een deeltijdbehandeling is een behandelprogramma voor 3 dagen per week. Een voltijdsbehandeling is een klinische behandeling en verschilt niet zoveel van die van de deeltijdbehandeling, maar is in tijd veel intensiever. U bent namelijk ook ’s avonds en ’s nachts in de kliniek. Indien mogelijk, bent u in de weekends thuis.

Klinische diagnostiek

Soms zijn de twee kennismakingsgesprekken in de intake niet voldoende om te bepalen met welke hulp u het meest gebaat bent. Dan is nadere diagnostiek nodig. Dat kan in een van onze klinieken door middel van een poliklinische diagnostiek van een aantal gesprekken of een diagnostiekopname van een aantal weken. Voorwaarde voor een poliklinische diagnostiek is dat u gedurende die tijd geen middelen mag gebruiken of dat u het gebruik van middelen onder controle heeft. Voordat u aan de diagnostiekopname kunt beginnen, vindt er altijd eerst een oriënterend gesprek plaats. Dit is om wederzijds te kijken of de hulpvraag op zijn plek is.

Bij een diagnostiekopname gaan we in een speciaal programma eerst na wat uw problemen precies zijn, waar de oorzaken liggen en wat de gevolgen zijn. Ook gaan we na wat u eraan kunt doen en welke doelen u zichzelf zou kunnen stellen. Voor een opname moet u zelf besloten hebben om met gebruik te stoppen. De diagnostiekopname omvat drie doelen:

-       Lichamelijke ontgifting.

-       Probleeminventarisatie.

-       Het maken van een keuze voor een vervolgbehandeling.

Deze doelen worden bereikt met verschillen individuele en groepsactiviteiten.

Lichamelijke ontgifting

Op de opnamedag heeft u een gesprek met onze huisarts over uw lichamelijke toestand. Indien nodig kunt u in overleg met hem ter ondersteuning bij het ontwennen korte tijd medicijnen krijgen. Mocht u andere medicijnen nodig hebben, dan kunt u dit tevens met de huisarts bespreken.

Probleeminventarisatie

Tijdens de diagnostiekopname wordt ruimschoots aandacht besteed aan het op een rij zetten van uw problemen. De mate en de functie van uw gebruik en de controle hierop staan hierbij centraal. Zowel de oorzaken als de gevolgen van uw gebruik worden samen met u onderzocht en besproken. Ook stelt u zelf uw persoonlijke doelen vast.

Zowel individuele- als groepsactiviteiten vormen de inhoud van het programma. Voorbeelden zijn dagboekbesprekingen, creatieve therapie, sport, voorlichtingen over de vervolgbehandelingen binnen Tactus, voorlichtingen over het ontstaan van middelen, middelengroep, omgaan met andere groepsleden en huishoudelijke werkzaamheden.

De keuze voor vervolgbehandeling

Uw keuze voor een vervolgbehandeling en het maken van een plan voor de tijd na deze opname staan in de laatste week centraal.

U bent in staat, nu u de ontgiftings- en probleeminventarisatie achter de rug hebt, een passende vervolgkeuze te maken. U krijgt advies van de staf van de opnameafdeling en u bepaalt uw keuze. Dit vervolg kan een ambulant contact zijn met een hulpverleningsinstantie of één van de vervolgbehandelingen van Tactus in deeltijdbehandeling of in een klinische behandeling.

Wat hebt u nodig tijdens de opname?

-       verwijsbrief;

-       voldoende kleding;

-       sportkleding en sportschoenen;

-       zakgeld;

-       toiletartikelen en

-       pen en papier.