Cliënten beoordelen ons met een 8.2
U bevindt zich hier: Home > Blog > Exchangeweek Kosovo 23 t/m 27 april 2019
terug

Exchangeweek Kosovo 23 t/m 27 april 2019

07 mei 2019

Vanuit een samenwerking tussen de Hanzehogeschool, het Erasmusfonds en Tactus verslavingszorg werd het voor mij mogelijk gemaakt om deel te nemen aan de exchangeweek naar Kosovo.

De deelnemers bestaan verder uit 1ste en 2de jaars studenten socialwork van de Hanzehogeschool. Dit jaar kreeg ik de titel assistent student wat mij enkele privileges opleverde zoals een eigen kamer in het hostel en het verzorgen van een presentatie voor de studenten en professoren socialwork aan de faculteit filosofie van de universiteit van Prishtina. Tevens kreeg ik de mogelijkheid om tot twee keer toe met een grote groep studenten uit Nederland en Kosovo op bezoek te gaan bij NGO Labyrint (http://labirinti-ks.org/en/ ) welke in de drie grote steden binnen Kosovo vertegenwoordigd is om daar aan de verslavingsproblematiek het hoofd te bieden. Juist deze rol was mij toebedeeld vanuit Nederland omdat mijn presentatie prima aansluiting vond bij dit onderwerp.

Stigma
Omdat er wereldwijd nog altijd een groot taboe rust op gebruik van middelen en verslaving, en het doorbreken daarvan, naar mijn mening begint met het er over praten, heb ik een presentatie gegeven over de verschillende stigmatiserende kanten die berusten op gebruik en de gevolgen van stigma voor cliënten in herstel. Denk daarbij aan publieke stigma; wat gaat over stigma uit de samenleving, bijvoorbeeld familieleden en vrienden. Of meer mensen op afstand, zoals werkgevers, leraren of zorgverleners.

Zelfstigma; iemand met verslavingsproblemen bijvoorbeeld die de negatieve vooroordelen van anderen begint te geloven en negatief over zichzelf denkt. Structureel stigma wat gaat over ongelijkheid in cultuur en in wet- en regelgeving. Of anticiperend stigma; de verwachting dat anderen je zullen afwijzen vanwege het stigma van verslaving. Je doet dan bepaalde dingen niet meer omdat je denkt dat het toch niet werkt.

Enkele vormen van stigma waarvan wij in Nederland al enige tijd weten dat het doorbreken ervan positief bijdraagt aan herstel, maar juist in landen die zelf in herstel zijn zoals Kosovo, Sint-Maarten of Griekenland vaak op een tweede of derde plaats komen. Mede door mijn humoristische manier van vertellen en omdat ik de moeite had genomen enkele PowerPoint sheets in het Albanees te vertalen werd het een enorm succes waarbij ik absoluut het idee heb gekregen dat de nieuwe generatie socialworkers het belang van het tegengaan van stigma heeft meegekregen.

NGO Labyrint
Je kunt daarbij niet denken aan de manieren zoals wij dit in Nederland kennen of dichterbij binnen Tactus hebben geregeld. Nee, het lijkt dan veel meer op de zorg uit de jaren tachtig waarbij harm-reduction en het faciliteren van schone naalden en spuiten alsook tijdelijke opvang en het naleven van de mensenrechten voorop staan. Begonnen uit de noodzaak om ook deze groep mensen een stem te geven kent deze NGO zo zijn eigen praktische en politieke problemen. Zo is bijvoorbeeld het afvoeren van de vergaarde vieze of besmette naalden en spuiten momenteel weer een probleem geworden. Nadat K-for Duitsland zich onlangs heeft teruggetrokken uit dit deel van Kosovo wordt dit afval niet meer vernietigd en zijn de ziekenhuizen in het land niet bereid om deze taak over te nemen. Dit heeft haat en agressie naar gebruikers en straatwerkers op de gebruikerssite tot gevolg omdat zij verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele incidenten met rondslingerende naalden e.d. Ook heeft het met de politiek te maken die deze doelgroep niet wil zien en deze problematiek niet wil erkennen. Er is immers zo veel meer te doen voor de socialworker.

Toch is een eerste stap inmiddels gezet tot erkenning door het ministerie van volksgezondheid aldaar welke nu voorziet in de toevoer van methadon. De verstrekking gebeurd vervolgens door Labyrint die een optimale registratie van haar cliënten zou wensen zodat bijgebruik en overdosis gemakkelijker te voorkomen zou zijn. Dit is momenteel nog niet geautomatiseerd en zorgt dikwijls voor problemen. Als ervaringsdeskundige prijs ik mij rijk en gelukkig met de zorg die wij in Nederland kunnen en mogen leveren. Daarnaast zou ik het Kosovo ook zo graag gunnen om in te zien dat verslaving een ziekte is en geen keuze. Hopelijk is er binnen Tactus genoeg draagvlak om deze NGO te kunnen ondersteunen met materiaal en kennis. Samen met de Hanzehogeschool en de EMNA; European Mutual-Help Network for Alcohol-Related Problems (waarvan onze collega Rick Kamphuis onlangs chairman is geworden) hoop ik the european power of self help groups te kunnen laten shinen en een relatie met een (nog) niet Europese NGO te kunnen onderhouden. Wil je ook wat betekenen? Mail dan even naar Jerry Bélanger of Agnes de Vries.

Deel dit bericht:


Reacties

Plaats reactie