U bevindt zich hier: Home > Advies en Hulp > Wat u verder nog moet weten

Wat u verder nog moet weten

Onderzoek tijdens je behandeling
Tijdens of na uw behandeling krijgt u een afspraak voor evaluatie. Dan wordt de ROM (Routine Outcome Monitoring) afgenomen. Deze ROM bestaat uit vragenlijsten over onder andere uw gebruik en uw tevredenheid over de behandeling. Daarnaast monitoren we ook het gebruik door het afnemen van urine-, adem- en speekselonderzoek. Bij opnames bepalen we daarmee ook hoe middelenvrij de afdeling is, waar u bent opgenomen. Dit punt zal als onderdeel van het behandelplan met u worden besproken.

Voor algemeen wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van onze behandeling geldt dat behandelinformatie kan worden verstrekt zonder steeds toestemming te vragen. Wij zien dat als onderdeel van de behandelovereenkomst die we met elkaar aangaan. Dit is daarmee ook een onderdeel van uw behandelplan. De data van onze patiënten worden verder (geanonimiseerd of gecodeerd) gebruikt voor het monitoren van onze behandelresultaten, het verbeteren van onze zorg, of het rapporteren van resultaten van onze interventies. Hiervoor wordt niet telkens opnieuw toestemming gevraagd. Mocht u het hier niet mee eens zijn dan kunt u dat aangeven en wordt daar natuurlijk rekening mee gehouden. Het is ook mogelijk dat tijdens de behandeling aan u wordt gevraagd om mee te werken aan een specifiek wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek voeren we dan eveneens uit om onze zorg te verbeteren door bijvoorbeeld een nieuwe behandelmethode te toetsen. De Wet medisch onderzoek bepaalt voor welk onderzoek toestemming vragen verplicht is. Indien nodig wordt hierover een medisch-ethische toetsingscommissie gevraagd te oordelen. U krijgt dan uitgebreide informatie en kunt alleen meedoen aan het onderzoek als je daarvoor middels een handtekening ("informed consent") toestemming hebt gegeven.

Kosten en vergoedingen
De behandeling binnen Tactus valt onder de basisverzekering. Op uw basisverzekering is het verplicht eigen risico van toepassing. Om verrassingen te voorkomen kunt u uw zorgverzekeraar vragen wat u vergoed krijgt en wat u zelf moet betalen. 

Sinds 2008 geldt voor de zorgverzekering een verplicht eigen risico voor iedereen van 18 jaar en ouder. De hoogte van dit eigen risico verschilt per jaar. Het verplichte eigen risico in 2016 is € 385,-. Dat wil zeggen dat u in 2016 de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf moet betalen, de overige zorgkosten worden door de zorgverzekeraar betaald. Het eigen risico geldt voor alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Daarnaast is het ook mogelijk om bij uw zorgverzekeraar voor een hoger eigen risico te kiezen, het aanvullende eigen risico.

Verwijzing huisarts
Voor de vergoeding van de kosten van uw behandeling bij Tactus heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Neem hierover contact op met uw huisarts.

Jonger dan 18 jaar
De kosten van de behandeling van jongeren onder de 18 jaar worden vergoed door de gemeente. Neem hierover contact op met de gemeente waar u woont.

Wonen
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de zorg op het gebied van opvang en wonen. Hoeveel u zelf moet betalen hangt onder meer van welke hulp en begeleiding u krijgt en de hoogte van uw inkomen. Minderjarigen betalen deze eigen bijdrage niet.

Wilt u meer informatie over de eigen bijdrage? Neem dan contact op met uw gemeente. 

No show beleid Tactus
Voor afspraken die niet, of niet op tijd, door u worden afgezegd, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico.

Leveringsvoorwaarden GGZ
De verplichtingen en verwachtingen van Tactus en de cliënt staan beschreven in de algemene leveringsvoorwaarden. Hier vindt u de leveringsvoorwaarden.