U bevindt zich hier: Home > Over Tactus > Ik heb een klacht

Ik heb een klacht

Het kan natuurlijk zijn dat u niet tevreden bent over de voorlichting, de behandeling, begeleiding of bejegening van Tactus. We hopen dan dat u dat zo snel mogelijk duidelijk maakt, zodat we kunnen kijken wat er aan de hand is. Dat geeft ons de mogelijkheid een oplossing te zoeken of een fout te herstellen. Probeert u er eerst met uw contactpersoon uit te komen. Als dat niet lukt, vraag dan naar de manager en probeer het met hem of haar op te lossen.

Mocht dat niet lukken dan kunt u ook een beroep doen op een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). De PVP informeert cliënten over hun rechten en ondersteunt hen bij het opkomen voor hun rechten. Begeleiding van cliënten bij klachten en bemiddeling bij klachten horen daar uitdrukkelijk bij. De PVP is niet in dienst van Tactus maar van een onafhankelijke landelijke stichting. De PVP neemt de wens van de cliënt tot richtlijn. Voor meer informatie over de PVPkijken op pvp.nl. Ook op npcf.nl zijn antwoorden tevinden. Of bel met het Nationale Zorgnummer 0900 235 67 80 voor vragen of klachten.

--------------------------------------------------------

Binnen Tactus zijn de volgende PVP-en actief:

> Wendy Bult
Bereikbaar via e-mail: w.bult@pvp.nl of mobiel: 06 50 24 25 69
Voor de locaties Raiffeisenstraat Enschede; Dr. Slotlaan Rekken en Begeleid wonen en Hostels Twente

> Epie van Buuren
Bereikbaar via e-mail: e.v.buuren@pvp.nl of mobiel: 06 15 56 69 06
Voor de locaties Henry Dunantlaan Apeldoorn; Jachtlaan Apeldoorn; Verlengde Ooyerhoekseweg Zutphen en Vordenseweg Zutphen

> Arianne de Geus
Bereikbaar via e-mail: a.de.geus@pvp.nl of mobiel: 06 29 11 01 20
Voor de locaties Piet Heinstraat 27 Zutphen en Willem Dreesstaat Zutphen

Klinische en ambulante cliënten van de ggz kunnen via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig zijn en de cliënt gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld.  De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl

--------------------------------------------------------

Bent u niet tevreden over de klachtafhandeling door uw contactpersoon of de manager dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. Deze commissie is onafhankelijk en bestaat uit externe deskundigen. De commissie zal altijd eerst nagaan of de klacht binnen Tactus al voldoende is behandeld. Zo niet, dan zal ze proberen alsnog een gesprek tussen u als klager en Tactus op gang te brengen. Eventueel met inschakeling van de Tactus-bemiddelaar. Pas als deze acties niets opleveren, of als de klager er niet aan meewerkt, stelt de klachtencommissie een onderzoek in, hoort beide partijen en doet binnen twee maanden na indiening van de klacht een uitspraak. Deze uitspraak wordt naar de directie en naar de klager gestuurd.

Adres Klachtencommissie Tactus
Tactus Verslavingszorg
t.a.v. ambtelijk secretaris
Antwoordnummer 851*
7400 WB Deventer

(*postzegel niet nodig)

De Klachtencommissie is ook telefonisch bereikbaar via
088 382 28 87