03 Succesproject: CJG4Kracht

Auteur Sjoerd van der Wal

Minderen  Tactus 2013-2014

Hoofdstuk 3 van 7

Veelzijdige spilfunctie

Vanuit Tactus is Linda Bentvelzen actief binnen CJG4Kracht. Ze komt in die functie niet alleen verslavingsproblematiek tegen.

De problemen waar het team van CJG4Krach tegenaan lopen zijn divers, zo blijkt als we aan de keukentafel van Inge* zitten. De moeder van twee kinderen heeft al jaren problemen van diverse aard die begonnen met ‘een soort brok in de keel’. Huisarts, psychiater, specialisten, overal is ze geweest. In de loop der jaren ontspon zich een keur aan problemen. Linda komt langs om haar verhaal te horen, maar vooral om samen te kijken hoe Inge in staat kan worden gesteld haar problemen zelf aan te pakken. “De kracht van deze aanpak is dat cliënten zelf meedenken over een oplossing. Er wordt niet over, maar met ze gepraat”, zo zegt Linda ook tegen Inge.

Dat is voor Inge voldoende reden haar verhaal uit de doeken te doen. Al 7, 8 jaar struikelt ze van probleem naar probleem. Van angstaanvallen tot aangezichtspijn met als dieptepunt opname op de PAAZ. Een erfenis uit het verleden door een moeilijke thuissituatie en nu problemen met haar jongste kind. “Hij heeft veel driftaanvallen; slaat dan speelgoed kapot. Ik vind het moeilijk daar mee om te gaan.”

De problemen van Inge houden niet op bij haar kind; de relatie met haar partner is op de klippen gelopen. “Hij wilde weg; is op deze manier niet tevreden met zijn leven. En hij verwijt mij dat ik te weinig zelfstandig ben.” Linda vraagt of ze dit zelf ook vindt. “Ja, misschien wel een beetje.” Linda vraagt of haar partner wellicht een keer mee wil naar een gesprek. Inge vermoedt dat hij daar wel voor  open staat.

De afspraak wordt gemaakt om een volgende keer het netwerk van Inge in kaart te brengen. “Belangrijk is dan een plek voor jezelf te creëren”, legt Linda uit. Ze stelt voor samen met de kinderen een planbord te maken. “Gaan we gezellig een middagje knutselen.”

In de vroege middaguren heeft Linda een overleg met de andere partijen in het samenwerkingsverband. Cliënten gaan over tafel; ieder brengt zijn eigen expertise in. De snelle uitwisseling van informatie geeft duidelijkheid en draagt bij aan oplossingen. Alle goede adviezen gaan via één aanspreekpunt terug naar de cliënt. Precies zoals het bedoeld was.

Na het overleg staat nog een bezoek bij Ivo* gepland. Ivo is 13, ziet er uit als een jongen van 17 en is onlangs betrapt met wiet. Hij wordt begeleid door een CJG4Kracht-medewerker van een andere instelling, maar nu er wiet in het spel is, wordt Linda ingevlogen. Zij is als afgevaardigde van Tactus degene met verslaving als specialisme. Aan Linda vertelt hij dat hij alweer gestopt is met blowen. “Dat doe ik niet meer.”

Ivo is niet alleen betrapt op het roken van wiet; er gaan geruchten dat hij ook zou dealen. Maar dat is niet waar, bezweert Ivo. Zijn moeder wijst een beschuldigende vinger richting bevriende leeftijdsgenoten; Ivo haalt zijn schouders op. Linda vraagt nog wat door, maar Ivo blijft bij zijn standpunt dat hij onschuldig is. Linda geeft het vertrouwen aan de jongen en zegt tevreden te zijn over zijn ontwikkeling. Met dit hart onder de riem vertrekt Linda; precies het vertrouwen dat het CJG4Kracht graag wil geven.

* Namen in dit artikel zijn gefingeerd

"Er wordt niet over, maar met cliënten gepraat"

Tactus en CJG4Kracht

Severien van der Wal heeft zich binnen Tactus sterk gemaakt voor deelname aan CJG4Kracht. Ze zit namens Tactus in de stuurgroep van CJG4Kracht en is tevreden over de voortgang. “Het is mooi om te zien dat de pilot mooie en goede resultaten kent. Nadat het CJG4Kracht in Apeldoorn is geëvalueerd en de status van pilot is ontstegen zijn ook andere gemeenten in de Stedendriehoek gestart met het CJG4Kracht. Inmiddels participeren jeugdhulpverleners vanuit Tactus niet meer alleen in het CJG4Kracht Apeldoorn, maar ook in Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst, en Zutphen.”

De hoge drempel voor de verslavingszorg kan door het participeren in CJG4Kracht deels weggenomen worden. “Onze medewerkers komen binnen als generalistisch medewerker, maar kunnen indien nodig hun specialistische zorg inzetten. Jongeren krijgen zo sneller de zorg die ze nodig hebben. Door te participeren in CJG4Kracht bereiken we een andere doelgroep; we kunnen veel meer aan de voorkant werken waardoor intensievere zorg niet altijd meer nodig is.”

Voordelen van CJG4Kracht

1   De hulp start snel en duurt kort: gemiddeld 4 maanden.
2   Het gezin heeft zelf de regie.
3   De hulp is afgestemd op de vraag en niet bepaald door het aanbod.
4   De hulp is effectief en besparend.

Klik hier voor het informatiefilmpje over CJG4Kracht.

Transitie Jeugdzorg

Waarom?
De jeugdzorg staat voor een grote verandering met verstrekkende gevolgen. Vanaf 1 januari 2015 treedt het nieuwe jeugdstelsel in werking. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de  jeugdzorg, maar moeten dit doen met minder geld. Verregaande samenwerking lijkt de oplossing. CJG4Kracht is een goed voorbeeld van zo’n samenwerking.

Transitie Jeugdzorg
Het nieuwe jeugdstelsel gaat in 2015 in werking. Dan komt de gehele jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Deze transitie zal gepaard gaan met een inhoudelijke vernieuwing, de transformatie. Voorzieningen en hulpverleners moeten zich meer gaan richten op de versterking van de eigen kracht van kinderen, jongeren en opvoeders.

Lees meer over Transitie-jeugdzorg

Wat?
CJG4Kracht vindt zijn wortels in Apeldoorn. Van september 2011 tot juni 2012 is in deze gemeente een pilot uitgevoerd waarbij in één jaar ongeveer honderd gezinnen zijn geholpen met deze gezamenlijk, nieuw ontwikkelde vorm van zorg. In CJG4kracht regio Apeldoorn werken ambulant begeleiders uit verschillende organisaties samen: Lindenhout, Vérian, Leger des Heils, Philadelphia Zorg, Lijn5, GGNet, BJZ, s' Heerenloo, Iriszorg, Karakter, Riwis, Pactum en Tactus Verslavingszorg.

Hoe?
CJG4kracht is een vorm van ambulante hulp thuis voor gezinnen met vragen op meerdere levensgebieden. De pilot is ontwikkeld door professionals uit verschillende instellingen onder leiding van het CJG. Het is een antwoord op versnipperde zorgverlening met teveel zorgverleners in het gezin en verschillende financiering. De ondersteuning en hulp vanuit CJG4kracht wordt dichtbij, zo vroeg, zo kort, zo licht als mogelijk en zo lang als nodig geboden aan gezinnen met vragen op meerdere levensgebieden. Dit vindt zoveel mogelijk plaats met enerzijds inzet van het sociale netwerk van het gezin en anderzijds met bij voorkeur één generalistisch werkende gezinsbegeleider. Tegelijkertijd is een aantal van de huidige toegangstaken van Bureau Jeugdzorg geleidelijk overgebracht naar het CJG en is een efficiënte werkwijze van zorgtoewijzing ontwikkeld.