03 Wetenschap: EtendeBaas

Auteur

Herstellen Tactus 2014-2015

Hoofdstuk 3 van 6

Een langlopend onderzoek naar de online behandeling Etendebaas.nl van Tactus heeft aangetoond dat de behandeling effectief is. Het onderzoek wordt voortgezet om ook de effecten op langere termijn aan te tonen. 

Boulimia, binge eating disorder of eetstoornis NAO zijn drie eetstoornissen die online behandeld kunnen worden. Met goede resultaten, zo wijst het onderzoek uit dat Tactus en de UT samen deden.

Elke ter Huurne, namens Tactus betrokken bij het onderzoek, licht toe: “De cliënten die met de behandeling waren begonnen, boekten na 15 weken al vooruitgang op allerlei gebieden. Er was verbetering in het eetpatroon, ze waren meer tevreden over hoe ze er uit zagen en ook mentaal voelden ze zich beter.” Conclusie: online behandelen is op korte termijn effectief voor eetstoornissen.

Lange termijn
Na de succesvolle uitkomsten voor de korte termijn wordt er nu gekeken naar de lange termijn. Ter Huurne: “We zijn erg benieuwd of de resultaten ook behouden blijven een jaar na afloop van de behandeling. Daarnaast kijken we ook naar het risico op uitval. Nu stopt 40 procent nog voortijdig met de behandeling. Als we kunnen voorspellen wie dat zijn, kunnen we er ook wat aan doen.” Aandachtspunt is daarnaast nog de therapeutische relatie tussen cliënt en hulpverlener. “Dat is een belangrijke pijler voor een goed behandeleffect.” Medio 2016 worden de resultaten verwacht.

'Onderzoek is het kompas voor betere zorg'

Sinds de start van de online behandeling Etendebaas.nl in juni 2009 hebben een aantal onderzoeken gelopen naar de effectiviteit van de behandeling. Elke ter Huurne. “We zijn gestart met een pilotonderzoek onder 26 cliënten om de eerste ervaringen van cliënten met deze vorm van behandeling te testen. Na dit onderzoek zijn we breder gaan werven om de behandeling uitgebreider te evalueren en onderzoeken.

Uiteindelijk zijn we in 2011 met een gerandomiseerde trial gestart waaraan 214 mensen hebben deelgenomen. ”Tijdens het onderzoek werden cliënten verdeeld in twee groepen: een interventiegroep en een controlegroep. “De willekeurige verdeling van cliënten over deze groepen vond plaats met behulp van een geautomatiseerd systeem.” De eerste groep cliënten startte direct met de behandeling; de andere cliënten moesten eerst 15 weken wachten en kregen tijdens deze periode een aantal ondersteunende e-mails. Cliënten werden ook onderverdeeld in type eetstoornis: boulimia nervosa, binge eating disorder en eetstoornis NAO (eetstoornis niet anderszins omschreven). “Zo hebben we voor elke eetstoornis een duidelijker beeld”, legt ter Huurne uit.

Belang van onderzoek
Onderzoek is het kompas voor betere zorg. Behandelingen, methodes en technieken worden steeds meer verfijnd door onderzoek; het is de katalysator van innovatie. Bij Tactus zijn we betrokken bij diverse van dit soort onderzoeken waarmee we onze zorg fijn slijpen en verbeteren. Kijk hier voor een overzicht.

Wat is Etendebaas.nl?

Etendebaas.nl is een website die naast uitgebreide informatie een online behandeling biedt bij eetproblemen. Men krijgt persoonlijke begeleiding, de behandeling wordt uitgevoerd door professionele en ervaren hulpverleners. Binnen de behandeling onderzoeken we samen met de cliënt zijn eetpatroon. Vervolgens leert de deelnemer hoe zijn of haar eetgewoontes aan te passen zijn. De communicatie met de hulpverlener verloopt via de website, dus niet via e-mail. Het programma is voor iedere volwassene of jongere vanaf zestien jaar die meer wil weten over zijn of haar eetgedrag of al besloten heeft hier aan te werken. Ook is de behandeling geschikt als men terugval in eetproblemen wil voorkomen.