06 Beleidsperspectief 2016

Auteur

Herstellen Tactus 2014-2015

Hoofdstuk 6 van 6

Teamvorming en zorgpaden zijn voor Tactus de grote thema’s van 2016. De teams worden gevormd rondom zorgpaden. Zorgpaden zijn geen doel maar een middel: een middel tot betere kwaliteit van zorg en om beter gefocust, efficiënter en gedisciplineerder te werken.

Behandeling en Zorg
In 2016 wordt het zorgpad verslavingsbehandeling (kort, plus, intensief) bij heel Tactus operationeel. Daarnaast worden diverse andere zorgpaden (dubbeldiagnose) verweven in het bestaande zorgproces. Intensieve verslavingsbehandeling wordt komend jaar geïntegreerd in de klinieken, maar kan ook ambulant worden toegepast in combinatie met FACT. De klinieken worden komend jaar versterkt als hoog specialistische behandelcentra waar cliënten de beste zorg krijgen.

Basis GGZ
Binnen de Basis GGZ bewegen we onze kennis en expertise nog meer naar de voorkant, om zo sneller verslavingsproblematiek op te sporen en te behandelen. Zo gaan we ons in 2016 actief richten op senioren (55+). Deze doelgroep drinkt vaker dagelijks alcohol en de frequentie van alcoholgebruik is zelfs hoger dan bij jongeren. We doen dit door training aan intermediairs, doelgroepgerichte marketing en een uitbreiding van het aantal POH’ers.

In 2016 gaan we ons actief richten op senioren (55+)

Organisatie
De zorg verandert. In een snel tempo en met een hoge frequentie. Dat vraagt om een organisatie die zich aanpast, meebeweegt. Voor Tactus betekende dit in 2015 een herijking van processen en personen. Er heeft een personele afslanking plaatsgevonden, maar tegelijkertijd hebben we ook geïnvesteerd in de samenhang tussen het primair proces en de ondersteuning en de decentralisatie van zorgverkoop. Dat vraagt om vernieuwing en innovatie; beweging. Een beweging naar goedkopere, kortere en meer gefocuste zorg. In 2016 gaan we stappen zetten naar een organisatie met zelforganiserende teams die ondersteund worden door managers en vanuit het hoofdkantoor. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het totale proces van behandeling, begeleiding en ondersteuning aan cliënten en hun netwerk. De flexibiliteit van de multidisciplinaire teams moeten een meerwaarde opleveren voor cliënt en medewerker.

Spil 
De cliënt staat centraal in de zorg van Tactus. Teams, gevuld met diverse experts in een wisselende samenstelling, komen rond de cliënt te staan om zo optimale zorg te verlenen. De hoofdbehandelaar is de spil van de behandeling: zij voeren uit, maar geven ook sturing aan het zorgproces. Zo zijn de lijnen met het organisatiebeleid kort en helder. Tactus kiest voor het specialisme: van preventie in het uitgaansleven tot intensief begeleid wonen voor de kwetsbaren met chronische meervoudige problematiek. Op alle niveaus, op alle momenten zijn we inzetbaar. Ook als de nood hoog is en intensief ingrijpen door specialisten wordt gevraagd.

Herstel 
De zorg wordt meer en meer herstelgericht; persoonlijk herstel is de rode draad binnen een behandeling. De eigen kracht van de cliënt speelt hierbij een belangrijke rol. Net als de ervaring en inspiratie van ervaringsdeskundigen. Herstel is geen eindpunt, maar verweven in alle fasen van de behandeling. Bij Tactus leveren we niet alleen zorg voor cliënten, maar ook zorg met cliënten. Lokale cliëntenraden worden sterk betrokken bij onze zorgprocessen.