01 Inleiding

Auteur

Herstellen Tactus 2014-2015

Hoofdstuk 1 van 6

Dit jaar draait het in het Tactus Boek om het thema herstellen. Herstellen is waar het voor onze cliënten om draait. En dat doe je op verschillende manieren.

2015 stond voor Tactus in het teken van reorganiseren en het herstel daarvan. We moesten, net als vele organisaties in de zorg, fiks minder geld uitgeven, personeel laten gaan, onszelf anders organiseren en onze werkwijze en positie herzien. We hadden te maken met een afbouw van bedden en gemeenten die, naast de huidige WMO-taken, Jeugd en WMO in hun portefeuille kregen. Daarnaast werden we (en nog!) geconfronteerd met materiële controles. De administratieve lastendruk is forser dan ooit tevoren. Dit vraagt om helderheid van organisatie en het wegnemen van drempels in de werkprocessen.

Maar hoe maak je in een complexer wordende werkelijkheid je organisatie simpeler? Hoe word je toekomstbestendig? Tactus kiest voor een organisatievorm die:

  • herstel van cliënten en hun tevredenheid centraal stelt
  • focust op verslavingsbehandeling
  • bijkomende problematieken zoals LVB of ADHD organiseert als specialisme in een team
  • zorgtrajecten helder beschrijft en strak plant
  • muliti-disciplinaire, zelforganiserende teams inricht die behapbaar zijn qua omvang en helder voor ogen hebben wat hen te doen staat
  • de hoofdbehandelaar aan het stuur zet.

In dit boek laten we u diverse aspecten van herstel zien. Te beginnen bij een reportage van een begeleid wonen project in Enschede waar cliënten in alle rust kunnen herstellen en begeleid worden bij het hervinden van een plekje in de maatschappij.

Etendenbaas.nl is één van onze succesvolle internetbehandelingen met als doel mensen te ondersteunen bij hun strijd tegen eetproblemen. Ze krijgen deze hulp in eigen tijd en omgeving. We hebben onderzoek gedaan naar de therapietrouw hiervan. Hierover leest u in ons tweede hoofdstuk. 

Ervaringsdeskundigheid wordt steeds verder uitgebouwd en ingepast in, om en na behandeling. In dit hoofdstuk leest u interviews met een aantal ervaringsdeskundigen die inmiddels een belangrijke rol spelen bij het herstel van onze cliënten.

Methadonbehandeling bij Tactus kent een roerige geschiedenis en is heden ten dage onderdeel van een professionele medische zorg unit die een grote rol speelt bij het herstel van onze cliënten die chronische verslavingsproblemen hebben. In dit artikel duiken we het verleden in. Naast de genoemde verhalen vindt u het beleidsperspectief voor het komende jaar. De cijfers van 2014 sturen wij u later toe wanneer het plaatje compleet is. Helaas hebben alle ontwikkelingen in de zorg tot gevolg dat we – net als velen - nog geen jaarrekening hebben kunnen vaststellen. Deze houdt u van ons tegoed!

In de vormgeving tonen we het thema herstellen door onze foto’s te voorzien van een geleidelijke overgang: van wat meer ‘gehavend’ naar wat ‘gladder’. Het gaat beter met je wanneer je herstelt, maar kleine krasjes van hetgeen je hebt meegemaakt, blijven zichtbaar. Dat geldt ook voor Tactus. En juist dat maakt ieder mens en iedere organisatie uniek!

We lezen uw reacties graag via communicatie@tactus.nl 

Ruud Rutten, bestuurder