02 Voluit leven kun je leren

Training Voluit leven

Tactus in Beeld #13 Jaargang 04 ~ 03 2018

Hoofdstuk 2 van 9

Marja Schokker, trainer bij Tactus, legt uit: “Veel cliënten van ons worstelen met gevoelens van somberheid, schaamte, schuld en angst en zijn zoekende in hoe ze hier mee om kunnen gaan."

"Het programma Voluit Leven richt zich op het (h)erkennen en verdragen van dergelijke onprettige gevoelens in plaats van zich er tegen verzetten, want verzet maakt het leed alleen maar groter.”

In het eerste deel van de cursus worden deelnemers zich bewust van verschillende vermijdingsstrategieën. Op welke manier het verslavende middel daar een rol in speelt en extra aandacht wordt besteed aan gedachten die je weghouden bij het ervaren van de pijnlijke gevoelens.

In het tweede deel leren mensen omgaan met het denken en piekeren.  Marja: “Ze leren soorten gedachten herkennen en zien als gedachten die komen en weer gaan. Door het denken te observeren leren mensen dat ze meer los komen van hun gedachten en zo uit de piekerverhalen kunnen stappen”.

Het derde en laatste deel gaat over het helder krijgen van waarden: wat maakt het leven voor mij zinvol en de moeite waard? Marja: “ik zie dan een mooie verandering bij mensen. Mensen zien dat zij meer zijn dan hun verslaving, dat ze ondanks hun rugzak met pijn en lijden weer voelen wat voor hun belangrijk is en hoe ze hun leven hier naar willen inrichten. Door hun verslaving zijn hun waarden naar de achtergrond geraakt; er is veel energie uitgegaan naar de verslaving en het vermijden van de pijn. Nu mensen beter in staat zijn verzet los te laten, kunnen ze meer energie besteden aan wat er voor hun toe doet.”

Elke sessie heeft een thema: ‘Wat wil ik met mijn leven?’ of ‘Wie ben ik nu eigenlijk?’ bijvoorbeeld. Het boek Voluit Leven wordt gebruikt als leidraad. Elke sessie is een mix van ACT en mindfullnessoefeningen,  theorie en het delen van ervaringen. “Doordat het een ervaringsgerichte training is ervaren mensen het verschil tussen verzetten en verdragen of gevangen raken in denkpatronen en vanuit observatie het denken waarnemen”, vertelt Marja. “Voluit leven is een verdieping op VerslavingdeBaas. Waar het bij VdB gaat om het opmerken van gedachtes, gevoelens, gedrag en het veranderen hiervan, gaat het bij Voluit leven ook om het accepteren van de dingen die niet te veranderen zijn. Bijvoorbeeld trek, maar ook angst en sombere gevoelens.”

Het programma is ontwikkeld door Ernst Bohlmeijer en Monique Hulsbergen van Universiteit Twente. Het is een gecombineerd programma van principes uit de Acceptance and Commitment Therapy en Mindfulness Based Cognitieve Therapy. In 2017 is er een eerste pilotonderzoek gedaan door studenten van de Universiteit van Twente. “Cliënten gaven hier aan het te waarderen dat de interventie zich richt op het hele individu in plaats van alleen het middelengebruik, dat zij beter om kunnen gaan met trekgerelateerde gedachten en dat het algemene en sociale en psychische welbevinden verbeterd is.” Als vervolg hierop gaat zorgpadregisseur Judith Keizer bij Tactus het programma vergelijken met andere terugvalpreventieprogramma’s binnen de organisatie. “Zo willen we kijken voor wie deze module precies geschikt is en of deze module eventueel zorgpadoverstijgend kan worden aangeboden. Inmiddels zijn er ook gesprekken met de zorgverzekeraar of het iets is wat voor vergoeding in aanmerking komt.” #SvdW

‘Geef mij de kracht om te veranderen wat ik kan veranderen. De moed om te verdragen wat ik niet kan veranderen. De wijsheid om het verschil te zien.’